Skip to content

Scientific Advisory Board

Dr Gabriel Oniscu

  • Professor i transplantationskirurgi vid Karolinska Institutet i Stockholm.
  • Chef för Edinburgh Transplantationscenter, ledande kliniker av nya tekniker för perfusion och bevarande av organ samt rådgivare inom transplantation till Skottlands chefsöverläkare.
  • Ordförande för European Society of Organ Transplantation (ESOT).

Dr Stefan Schneeberger

  • Professor och chef för avdelningen för visceral-, transplantations- och thoraxkirurgi vid medicinska universitetet i Innsbruck.
  • Adjungerad docent i kirurgi vid avdelningen för plastikkirurgi, Johns Hopkins Medical University i Baltimore, MD, USA.
  • Tidigare ordförande för European Society of Organ Transplantation (ESOT).

Dr Stefan Tullius

  • Chef för transplantationskirurgi vid Brigham and Women’s Hospital.
  • Professor i kirurgi vid Harvard Medical School.
  • Vice ordförande i The Transplantation Society, Montreal, Kanada.