Skip to content

iCoat Medicals affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel för framgångsrik transplantation av livsviktiga organ samt skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet av organ ämnade för transplantation.

iCoat Medicals produktkandidat, iCM012, har potential att transformera transplantationsmarknaden. Produkten bygger på 25 års forskning och utveckling i samarbete med ledande akademiska institut. Omfattande prekliniska studier visar att iCM012 har potential att förbättra njurens funktion i samband med en transplantation. Organisationen inkluderar läkare och forskare med expertis inom samtliga faser av forskning och utveckling samt ett erfaret kommersiellt team.

iCM012 kommer initialt att användas för njurar men planen är att produkten ska kunna användas även vid andra organtransplantationer, till exempel hjärta. Transplantationsmarknaden är stor och icke-cyklisk, och bolaget estimerar att mer än 200 000 transplantationer kommer att utföras år 2025.