Skip to content

Finansiella rapporter

Rapport
27 mars, 2024 Årsredovisning 2023 Ladda ner
23 februari, 2024 Bokslutskommuniké 2023 Ladda ner
15 november, 2023 Delårsrapport Q3 2023 Ladda ner
15 augusti, 2023 Delårsrapport Q2 2023 Ladda ner
16 maj, 2023 Delårsrapport Q1 2023 Ladda ner
24 mars, 2023 Årsredovisning 2022 Ladda ner
15 februari, 2023 Bokslutskommuniké 2022 Ladda ner
15 november, 2022 Delårsrapport Q3 2022 Ladda ner
25 augusti, 2022 Delårsrapport Q2 2022 Ladda ner
20 maj, 2022 Årsredovisning 2021 Ladda ner