Skip to content

iCM012 & iCM020

iCM012

iCM012 är en modifierad polymer som har förmågan att ta sig in i cellmembranet och bilda ett skydd vilket motverkar att plasmaproteiner och -immunceller reagerar med cellytan. Genom denna process skyddas ischemiska celler mot immunförsvarets attacker och ischemi-reperfusionsskada minskar.

iCM012 bildar en barriär på cellmembranet och skyddar endothelium och kompenserar för skadad glycocalyx. Därmed minskar attacken från immunförsvaret och celler förblir skyddade. Barriären kvarstår under 48 timmar då det naturliga immunsystemets attack på det transplanterade organet är som kraftigast. Därefter lämnar iCM012 kroppen via urinet. Effekten av iCM012 har bekräftats av ett stort antal in vitro studier samt fyra in vivo studier på grisar.

iCM020

iCM012 är även en plattformsmolekyl som kan användas till att ytterligare använda ändamålsdesignade molekyler som kan skydda cellytan från specifik skada. iCM020 är en sådan molekyl som utvecklas för att förhindra skada från varm ischemi genom att bilda en skyddande barriär på cellmembranet. Det finns två primära tillstånd i vilka ischemi uppstår i patienten:

  1. Transplantation
  2. Thrombosis, exempelvis hjärtinfarkt och stroke

Ischemi som uppstår under förvaring och transport i samband med transplantation kallas för kall ischemi. Thrombosis å andra sidan sker vid kroppstemperatur, +37oC, och kallas för varm ischemi.