Skip to content

Ischemi reperfusionsskada

Ischemi-reperfusionsskada är en mekanism som kan leda till tromboinflammation och vävnadsskador i samband med ett flertal kliniska tillstånd och sjukdomar. Ischemi-reperfusionsskada kan uppstå i samband med:

  • Organtransplantation
  • Hjärtoperation
  • Hjärtinfarkt
  • Stroke

Ischemi-reperfusionsskada är den skada som drabbar transplantatet när blodtillförsel återupprättas till organet efter en period av ischemi, dvs brist på syre. Ischemi-reperfusionsskada kommer alltid att drabba organet i samband med transplantation. När organet (tex njure, lever, hjärta) avlägsnas från donatorn så förvaras det vid +4°C. När det medfödda immunförsvaret kommer i kontakt med celler som har lidit av brist på syre, identifierar immunförsvaret cellen som främmande, vilket i sin tur gör att immunförsvaret attackerar dessa celler med en s.k. tromboinflammation som följd. Genom att förhindra inflammation kommer organets kvalitet att öka och därmed förbättras utfallet av transplantationen.

Endotelceller, som bekläder kärlens insida, är i normaltillståndet täckta med glycocalyx (GC) vilket agerar som ett skydd mot attacker från immunförsvaret. GC skyddet är delvis mekaniskt men är även knutet till GC-kopplade regulatorer av immunförsvarets komponenter, tex ATIII, C1INH, factor H, C4BP. På grund av ischemi skadas GC vilket leder till förlorat skydd mot attacker från immunförsvaret.