Skip to content

Globala transplantationsmarknaden

Transplantationer av organ är en välbeprövad behandlingsmetod. Det finns uppskattningsvis 300 transplantationskliniker i Europa och drygt 250 i USA. För vissa patientkategorier är en transplantation den enda behandlingen för att överleva och för de flesta innebär en transplantation ett bättre och friskare liv samtidigt som det för samhället är en betydligt mer kostnadseffektiv behandling jämfört med andra behandlingar.

Globalt genomfördes nästan 105 000 organtransplantationer under 2021 enligt Global Observatory on Donation and Transplantation. Detta är en betydande minskning jämfört med föregående två år vilket beror på att operationer skjutits upp till följd av covid-pandemin. Men på längre sikt har marknaden för transplantationer ökat betydligt och antalet transplantationer har under de senaste 20 åren vuxit med i genomsnitt 4,4% per år. Antalet patienter som väntar på transplantation har fördubblats de senaste tio åren och idag kan endast 10% av de globala transplantationsbehoven mötas. Underskottet på tillgängliga organ växer på grund av att befolkningen blir äldre, fler drabbas av organsvikt och kraven på sjukvården ökar.

Totalt antal transplantationer år 2021