Skip to content

Njurtransplantation

Njursjukdomar är ett globalt problem och mer än 850 miljoner människor har någon form av njursjukdom, vilket gör det till en av de vanligaste sjukdomarna. Akut njursvikt innebär att njuren slutar att fungera och över 2 miljoner patienter lider av sjukdomen globalt. Njurtransplantation är den bästa behandlingen för patienter som lider av akut njursvikt och leder till en högre livskvalitet för patienten. Alternativet är dialys som utförs på sjukhus cirka tre gånger per vecka eller peritonealdialys som görs dagligen i hemmiljö. Njurtransplantation innebär att en njure transplanteras in i en patient som lider av akut njursvikt. Donatorn av en njure kan antingen vara levande eller avliden.

Innan en patient kan mottaga en transplanterad njure måste patienten genomgå en medicinsk utvärdering för att bedöma om patienten är frisk nog att genomgå en operation. Om patienten anses uppfylla kriterierna kommer patienten att placeras på väntelista, men det är långt ifrån alla behövande som i slutändan får en transplanterad njure. Patienter kan behöva vänta i flera år innan det till sist finns en matchande donator. I USA är den genomsnittliga väntetiden 3-5 år. Fler än 65 000 njurar transplanterades globalt 2021 men precis som för andra organ så överstiger efterfrågan på njurar kraftigt utbudet på tillgängliga organ. Ungefär 60-70% av transplanterade njurar kommer från avlidna donatorer och dessa njurar påverkas kraftigt av ischemi vilket leder till sämre hälsoutfall för patienten.

Patienter som lider av akut njursvikt och får en transplanterad njure har en längre förväntad livslängd och högre livskvalitet än patienter som behöver genomgå dialys. Den genomsnittliga patienten som fått en transplanterad njure kommer leva 10-15 år längre jämfört med en patient som är hänvisad till dialys. Det finns starka ekonomiska skäl till att öka antalet njurtransplantationer. Alternativet till njurtransplantationer är dialysbehandling vilken över tid är förenad med mycket stora kostnader. De potentiella besparingarna med en transplantation är betydande samtidigt som den har mycket positiva effekter på patienternas livskvalitet.