Skip to content

VD HAR ORDET

Bästa aktieägare,

peder wearn vd har ordet icoat medical

Årets tredje kvartal har karakteriserats av hög intensitet och fortsatta framsteg för iCoat Medical. Under perioden har vi fortsatt att ta viktiga steg i utvecklingen av läkemedelskandidaten TUM012 som syftar till att skydda organ i samband med transplantationer. Alla organ som transplanteras löper risk att drabbas av ischemi-reperfusionsskada på grund av cellernas syrebrist som i sin tur aktiverar immunförsvaret som attackerar och ytterligare skadar dessa celler. TUM012 skyddar ischemiska celler mot immunförsvaret och minskar därmed risken för inflammation och avstötning av organet. Dess användning förbättrar patientutfallet, ökar tillgängligheten genom att fler marginaliserade organ kan användas för transplantation samt minskar samhällskostnaderna kopplat till njursvikt.

Vår pågående First-in-Human studie (fas I) ATMIRe rapporterade sin första interimsdata som visade att ingen patient hade fått negativa biverkningar av vår produkt TUM012 och efter perioden hade mer än 50% av patienterna som ska ingå i studien behandlats utan några negativa biverkningar. Parallellt med ATMIRe, har verksamheten redan börjat planera för en kommande fas 2 studie för användning av TUM012 i njurtransplantationer samt förbereda prekliniska studier med fokus på användning av TUM012 i hjärttransplantation och hjärtkirurgi. Dessa förberedelser är en naturlig följd av att vi ser stor potential för att TUM012 ska kunna göra stor medicinsk nytta i samband med även andra behandlingar, utöver njurtransplantationer, där ischemi-reperfusionsskada utgör ett problem.

Omvärlden fortsätter att vara utmanande för många företag och det gäller även iCoat Medical. Stigande inflation och en mer orolig omvärld har i viss mån resulterat i högre inköpspriser för iCoat Medical, det har helt enkel blivit lite dyrare att genomföra vår forskning. iCoat Medical bedriver dock en fokuserad och kostnadseffektiv verksamhet tack vare våra akademiska samarbeten och nära relation till Skånes universitetssjukhus i Malmö.

iCoat Medical står, omvärlden till trots, stabilt och vi fortsätter att bedriva vår verksamhet enligt plan. Initiala resultat från kliniska studien ATMIRe ser lovande ut och vi räknar med att slutföra studien under första halvåret 2023. Sedan fortsätter även arbetet för att utvärdera TUM012 och TUM020 för andra medicinska tillstånd och organtransplantationer.

Jag ser fram emot att löpande uppdatera er om bolagets utveckling och kliniska resultat framöver.

 

Peder Waern

VD, iCoat Medical AB