Skip to content

Historik

Under sent 90-tal arbetade Marianne Jensen Waern på Sveriges Lantbruksuniversitet med ett projekt för att motverka lunginflammation hos föl. Hon kom då i kontakt med Kristina Nilsson Ekdahl och Bo Nilsson vid Uppsala Universitet, och ett nära samarbete om immunitet inleddes. Det medfödda immunförsvaret är nödvändigt för vår överlevnad. Kristina och Bo har ägnat årtionden av forskning åt denna del av immunsystemet. Forskningen har resulterat i viktiga kunskaper om så kallad tromboinflammation* och hur immunförsvaret aktiveras i samband med bland annat transplantationer. År 2010 blev Yuji Teramura gästprofessor på Uppsala Universitet. I sin forskning lyckades Yuji skapa en produkt som kan skydda celler från tromboinflammation.

Med gemensamma krafter ville nu forskarna pröva att behandla hela organ. 2012 utförde kirurgen Alireza Biglarnia en proof-of-concept studie av iCM012 på grisar med positiva resultat. Betydande forskningsanslag gjorde det sedan möjligt att fördjupa forskningen kring iCM012 och metoder för att dämpa tromboinflammation utvecklades. År 2018 bildades bolaget iCoat Medical med målet att förbättra utfallet av njurtransplantationer. Sedan start har organisationen vuxit med ett flertal engagerade läkare och forskare samt övrig personal. Initiala resultat av den pågående First In Human-studien förväntas under andra halvåret av 2022.

1980

Omfattande forskning kring det medfödda immunförsvaret.

2005

Första prototypen för det framtida iCM012 tas fram för skydd av celler.

2012

Proof of Concept för iCM012 etableras för grisar.

2013-2018

Flertal studier genomförs för njurtransplantationer på grisar.

2018

Säkerhetsstudier genomförs framgångsrikt i gnagare och iCoat Medical AB grundas.

2019

Patentansökan för iCM012.

2020

Patentansökan för iCM020.

2021

Företagets First In Human-studie inleds och parallellt påbörjas prekliniskt arbete för hjärttransplantation på grisar.