Skip to content

FORSKNING OCH UTVECKLING

iCoat Medicals produkter bygger på 25 års forskning och utveckling i nära samarbete med ledande akademiska institutioner. Prekliniska studier visar entydigt att iCM012 förbättrar njurens funktion i samband med transplantation. Initialt kommer iCM012 utvärderas för njurar men ambitionen är att produkten ska kunna användas även i samband med andra typer av transplantationer t ex hjärttransplantationer.

ISCHEMI REPERFUSIONSSKADA

Ischemi-reperfusionsskada är en mekanism som leder till tromboinflammation och vävnadsskador i samband med ett flertal kliniska tillstånd och sjukdomar. Ischemi-reperfusionsskada kan uppstå i samband med: organtransplantation, hjärt-lungmaskinbehandling, hjärtinfarkt och stroke.

Teknikplattform

iCoat Medicals produkter använder en egenutvecklad barriärsteknologi. Denna teknologi gör det möjligt för olika molekyler att spontant ta sig in i cellmembran och bilda en hård barriär som förhindrar plasmaproteiner och celler från att reagera med cellmembranet. iCoat Medical använder denna teknologi till att specifikt skydda celler som lidit av ischemi från attacker från kroppens egna immunförsvar.

iCM012 & iCM020

iCM012 är även en plattformsmolekyl som kan användas till att ytterligare använda ändamålsdesignade molekyler som kan skydda cellytan från specifik skada. iCM020 är en sådan molekyl som utvecklas för att förhindra skada från varm ischemi genom att bilda en skyddande barriär på cellmembranet

SÄRLÄKEMEDEL

För att ge stöd åt utvecklingen av läkemedel för patienter som drabbats av ovanliga sjukdomar där det finns ett icke tillgodosett medicinskt behov har tillsynsmyndigheter över hela världen infört klassificeringen särläkemedel.