Skip to content

Pipeline

iCoat Medicals produktportfölj adresserar ett flertal hälsoproblem som är kopplade till ischemi-reperfusionsskada. Tabellen nedan visar var i utvecklingscykeln respektive produktkandidat befinner sig.

Prövningar

Pågående:

  • ATMIRe – fas I/IIa (First-in-Human) dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad, singelcenterstudie för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av iCM012 för ex vivo behandling av tillvaratagna njurar för att minimera ischemi-reperfusion skador och därigenom förbättra kort- och långtidsutfall efter njurtransplantation. Patientrekryteringen avslutades i maj 2023 och rapport med 3 månaders uppföljningsdata förväntas i Q3 2023.

Planerade:

  • EMPIRe – fas IIb/III (adaptiv) dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad, multicenterstudie för att utvärdera effektivitet och säkerhet av iCM012 för ex vivo behandling av tillvaratagna njurar för att minimera ischemi-reperfusion skador och därigenom förbättra kort- och långtidsutfall efter njurtransplantation. Förväntad start: Q1 2024.

För ytterligare information, se pressmeddelanden.

Läkemedels-
produkter
Projekt
Indikationer
Forskning och
utveckling
Prekliniska
studier
Kliniska
förberedelser
Fas I/IIa
Pivotal studie
Nästa
milstolpe
iCoat Medical teknologi-plattform
iCM012
Njur-
transplantation
IND godkännande H1 2024
Övriga solida organ
Under utvärdering för nästa steg
iCM020
iCM012
iCM023
(1:a, 2:a, 3:e generationen molekyler)
Öppen hjärtkirurgi
Prekliniska studier pågår
Cellterapi
Pågående forskning och utveckling
Hjärtinfarkt
Stroke
Avslutad
Pågående
Planerad