Skip to content

Pipeline

iCoat Medicals produktportfölj adresserar ett flertal hälsoproblem som är kopplade till ischemi-reperfusionsskada. Tabellen nedan visar var i utvecklingscykeln respektive produktkandidat befinner sig.

Prövningar

Pågående:

  • ATMIRe – denna First-in-Human-studie är en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad, singelcenterstudie för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet vid transplantation av njurar förbehandlade med TUM012. Studien kommer att omfatta upp till 18 patienter.

Planerade:

  • EMPIRE Pilot – en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind fas II multicenterstudie, för att utvärdera effekten av TUM012, att minimera IR-skada vid transplantation av njure från avliden donator. Förväntad start: Q4 2023
  • EMPIRE Pivotal – en fas III-studie utformad för att fastställa effekten av TUM012. Förväntad start: Q4 2024

För ytterligare information, se pressmeddelanden.

Läkemedels-
produkter
Projekt
Indikationer
Forskning och
utveckling
Prekliniska
studier
Kliniska
förberedelser
Fas I
Fas 2
Fas 3
Nästa
milstolpe
iCoat Medical teknologi-plattform
TUM012
Njur-
transplantation
Data-analys – Q2-Q3 2023
Hjärt-
transplantation
Utvecklingsplan
färdig– Q1
2023
Hjärt- lungmaskin– Öppen hjärtkirurgi
Utvecklingsplan
färdig– Q1
2023
Lung-
transplantation
Pågående forskning och utveckling
TUM020
Stroke
Pågående
forskning och
utveckling
Hjärtinfarkt
Hjärt- lungmaskin– Öppen hjärtkirurgi
Avslutad
Pågående
Planerad