Skip to content

Pipeline

iCoat Medicals produktportfölj adresserar ett flertal hälsoproblem som är kopplade till ischemi-reperfusionsskada. Tabellen nedan visar var i utvecklingscykeln respektive produktkandidat befinner sig.

Läkemedels-
produkter
Projekt
Indikationer
Forskning och
utveckling
Prekliniska
studier
Kliniska
förberedelser
Fas I
Fas 2
Fas 3 (1)
Nästa
milstolpe
iCoat Medical teknologi-plattform
TUM012
Njur-
transplantation
Slutförande av studie - H1 2023
Hjärt-
transplantation
Utvecklingsplan
färdig– Q1
2023
Öppen hjärtkirurgi
Utvecklingsplan
färdig– Q1
2023
Lung-
transplantation
Celltester inleds
-H2 2022
TUM020
Stroke
Pågående
forskning och
utveckling
Hjärtinfarkt
Hjärt-lungmaskin /
ECMO
Avslutad
Pågående
Planerad

1) Beroende på särläkemedelsstatus och utfall i fas I och fas II studier, kanske en traditionell fas III studie inte behövs.