Skip to content

Vision och Affärsidé

VISION

iCoat Medicals produkter ska användas vid alla operationer i världen där ischemi-reperfusionsskada utgör ett problem.

MISSION

iCoat Medical ska förbättra utfallet av organtransplantationer till nytta för patienten, för ökad tillgänglighet av organ för transplantation samt för en minskad samhällskostnad.