Skip to content

iCoat Medicals prekliniska resultat presenterade vid den prestigefyllda World Biomaterials Congress i Sydkorea

iCoat Medical, ett läkemedelsföretag i klinisk fas som fokuserar på att minska och förebygga ischemi-reperfusionsskador (ischemia reperfusion injuries, IRI) under organtransplantation, meddelade idag att företagets Chief Medical Officer Dr. Alireza Biglarnia nyligen bjöds in som huvudtalare för att presentera företagets prekliniska resultat med den ledande läkemedelskandidaten iCM012 vid den prestigefyllda World Biomaterials Congress (WBC) i Daegu, Sydkorea.

Dr Biglarnia’s presentation, med titeln Enhancing kidney transplantation: Addressing ischemia-reperfusion injury through ex vivo cell surface engineering with a novel amphiphilic polymer, fokuserade på bolagets avslutade prekliniska program med iCM012 för njurtransplantation av avliden donator.

“Det var väldigt spännande att kunna presentera våra prekliniska resultat med iCM012 för forskarvärlden. Vi är nu i klinisk utveckling och ser fram emot att starta fas 2b-studien EMPIRe, som följer det framgångsrika slutförandet av first-in-man-studien ATMIRe”, säger Dr. Biglarnia.

Den ettåriga uppföljningsdelen av den kliniska fas 1/2a-studien ATMIRe avslutades nyligen, och det främjande resultatet planeras att presenteras vid en vetenskaplig konferens senare i år.

Den randomiserade, kontrollerade, dubbelblinda fas 2b-effektstudien EMPIRe, som är planerad att starta 2024, kommer att omfatta cirka 100 patienter och utföras vid utvalda högkvalitativa klinker i Europa och USA. Potentialen för villkorligt godkännande, givet tillräckligt övertygande data som genererats av fas 2b-studien, kommer att diskuteras med tillsynsmyndigheterna.

För mer information, vänligen kontakta:
Peder Waern, VD – iCoat Medical AB
E-mail: peder.waern@icoatmedical.com

Om iCoat Medical
iCoat Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som fokuserar på att minska och förebygga ischemi-reperfusionsskador genom att utveckla nya läkemedelsprodukter. Företaget är en av världens ledande FoU-centrerade organisationer inom medfödd immunologi och utökar systematiskt sin projektportfölj med sin egenutvecklade beläggningsteknologiplattform. iCoat Medicals ledande läkemedelskandidat iCM012 är utvecklad för att förbättra resultatet av organtransplantationer. Företagets unika ex vivo-beläggning av transplantaten har ambitionen att vara en integrerad del i framtidens transplantationsprocedurer. iCoat Medical har verksamhet i Uppsala, Lund och Malmö och har sitt huvudkontor i Stockholm.
För mer information, vänligen besök https://www.icoatmedical.com/sv/.