Skip to content

iCoat Medicals CMO Dr. Alireza Biglarnia vinner anslag för transplantationsforskning

iCoat Medical, ett läkemedelsföretag i klinisk fas som fokuserar på att minska och förebygga ischemi-reperfusionsskador (ischemia reperfusion injuries, IRI) under organtransplantation, meddelade idag att företagets Chief Medical Officer Dr. Alireza Biglarnia var en av fem forskarläkare som fick ett anslag för sin forskning inom området av transplantation från Transplantationsfonden, ett samarbete mellan Skånes Universitetssjukhus och Skånes njurvårdsnätverk.

“Jag är tacksam för att min forskning om medicinsk och hälsoekonomisk utvärdering av en ny operationsmetod uppmärksammades av Transplantationsfonden i år,” säger Dr. Biglarnia. “Troligtvis kommer mer än 200 000 transplantationer att genomföras under 2025, vilket gör forskning och nya tekniker avgörande för att säkerställa att dessa människor får bästa möjliga behandling. Jag är övertygad om att iCoat Medical kommer att spela en nyckelroll i detta viktiga framsteg."

Den kommande fas 2b-studien EMPIRe är iCoat Medicals nästa steg i den kliniska utvecklingen av dess ledande läkemedelskandidat iCM012 inom njurtransplantation av avlidna donatorer och är det logiska nästa steget för att avancera den framgångsrikt genomförda fas 1/2a-studien ATMIRe. Den kommande studien, som är planerad att starta 2024, kommer att omfatta cirka 100 patienter och utföras vid utvalda högkvalitativa kliniker i Europa och USA. Potentialen för villkorligt godkännande, givet tillräckligt övertygande data som genererats av fas 2b-studien, kommer senare diskuteras med tillsynsmyndigheterna.

För mer information, vänligen kontakta:

Peder Waern, CEO – iCoat Medical AB
E-mail: peder.waern@icoatmedical.com
 
Mattias Springare, CFO och Head of Investor Relations – iCoat Medical AB
E-mail: mattias.springare@icoatmedical.com

Om iCoat Medical
iCoat Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som fokuserar på att minska och förebygga ischemi-reperfusionsskador genom att utveckla nya läkemedelsprodukter. Företaget är en av världens ledande FoU-centrerade organisationer inom medfödd immunologi och utökar systematiskt sin projektportfölj med sin egenutvecklade beläggningsteknologiplattform.
iCoat Medicals ledande läkemedelskandidat iCM012 är utvecklad för att förbättra resultatet av organtransplantationer. Företagets unika ex vivo-beläggning av transplantaten har ambitionen att vara en integrerad del i framtidens transplantationsprocedurer. iCoat Medical har verksamhet i Uppsala, Lund och Malmö och har sitt huvudkontor i Stockholm.

För mer information, vänligen besök https://www.icoatmedical.com/sv/.