Skip to content

iCoat Medical ansöker om nya patent

iCoat Medical, ett läkemedelsföretag i klinisk fas som fokuserar på att minska och förebygga ischemi-reperfusionsskador (ischemia reperfusion injuries, IRI) i samband med organtransplantation, meddelade idag att bolaget har lämnat in två nya patentansökningar som breddar patentportföljen och därmed skyddet för framtida produkter.

”Med inlämnandet av dessa två patentansökningar inom organtransplantationsområdet stärker vi väsentligt vår IP-position”, säger iCoat Medicals VD Peder Waern.

iCoat Medical fortsätter att utveckla sin teknologiplattform och tillhörande IP-portfölj baserat på bolagets beläggningsteknik. Förtaget har nu 40 patent och patentansökningar med internationell täckning inom totalt fem patentportföljer.

För mer information, vänligen kontakta:
Peder Waern, CEO – iCoat Medical AB
E-mail: peder.waern@icoatmedical.com

Mattias Springare, CFO och Head of Investor Relations – iCoat Medical AB
E-mail: mattias.springare@icoatmedical.com

Om iCoat Medical
iCoat Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som fokuserar på att minska och förebygga ischemi-reperfusionsskador genom att utveckla nya läkemedelsprodukter. Företaget är en av världens ledande FoU-centrerade organisationer inom naturlig immunitet och utökar systematiskt sin projektportfölj med sin egenutvecklade beläggningsteknologiplattform.

iCoat Medicals ledande läkemedelskandidat iCM012 är utvecklad för att förbättra resultatet av organtransplantationer. Företagets unika ex vivo-beläggning av transplantaten har ambitionen att vara en integrerad del i framtidens transplantationsprocedurer. iCoat Medical har verksamhet i Uppsala, Lund och Malmö och har sitt huvudkontor i Stockholm.

För mer information, vänligen besök https://www.icoatmedical.com/sv/.